Dienstverlening centrum de Triangel

De Triangel biedt ondersteuning aan personen met een verstandelijke en een bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische beperking). Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht. Onze centrale keuken levert de maaltijden aan uit warme lijn en worden in de woonunits aangeleverd met de apparatuur van Iseco St-Phal. Met deze apparatuur worden de maaltijden getransporteerd en op temperatuur gehouden tot aan het eetmoment. Iseco St-Phal en de Triangel werken inmiddels al jaren samen.

Iseco St-Phal op locatie

Iseco St-Phal heeft de Triangel QUIETIS-wagens geleverd. De QUIETIS is ontworpen voor het transport en het handhaven van de temperatuur van groepsvoeding en/of individuele maaltijden in een warme lijn productie en is tevens een distributiesysteem. De compacte afmetingen van de QUIETIS zorgen voor een efficiënt transport naar de woonunits.

DVC De Triangel aan het woord

Onze cliënten verdienen naast de aangeboden zorg ook een kwalitatief goede maaltijd. Een goede maaltijd is medebepalend voor het welzijn van hen. De keuken die werkt volgens het warme lijnprincipe staat garant voor een goede maaltijdkwaliteit. Samen met de apparatuur van Iseco St-Phal worden de kwaliteit en de vereiste temperaturen geborgd. De QUIETIS is ontworpen voor datgene wat door ons is gevraagd, een goed temperatuur behoud, eenvoudig bedienbaar, compact, gemakkelijk verrijdbaar en efficiënt naar het transport toe.

Onze keuken staat borg voor een goede maaltijd, dit voor de temperatuur en de kwaliteit. De maaltijd is essentieel voor het welzijn van onze cliënten. De QUIETIS-maaltijdwagen maakt het mogelijk om dit na te streven. Een compacte maaltijdwagen waarmee we de maaltijden efficiënt en in een kort tijdsbestek kunnen transporteren naar de verschillende groepen.

Iseco St-Phal heeft ons met de QUIETIS-maaltijdwagen voorzien van een goede oplossing voor de maaltijddistributie

Bart De Vos, diensthoofd voeding